Jedlovské rybníky jsou dva rybníky – jižnější Velký a severnější Malý – v Lužických horách, na území okresu Děčín v Ústeckém kraji. Leží v těsném sousedství, vzdáleny od sebe pouhých 100 metrů, v hlubokých lesích pramenné oblasti Chřibské Kamenice v závěru údolí jižně od hory Jedlová, západně od železniční stanice Jedlová na trati z Děčína do Rumburka. Původně byly tyto rybníky tři – třetím byl Hutní rybník (někdy zvaný též Rolský rybník, něm. Rollteich).